GEBELİK VE DOĞUMTAKİPTE YAPILABİLECEK TESTLER

2. TRİMESTR TARAMA TESTLERİ

2. Trimestr Tarama Testleri


Üçlü tarama testi

Adından da anlaşılacağı gibi kanda bakılacak 3 değer sonucuna göre down sendromu, trizomi 18 ve nöral tüp defektleri gibi hastalıklar açısından risk belirlemek için yapılan tarama testidir. Genellikle 16-18. gebelk haftaları arasında yapılmakla beraber laboratuvarların çalışma özelliklerine göre 15- 22 . haftalar arasında yapılma şansı da vardır.  Üçlü tarama testinin down sendromu yakalama şansı ikili teste göre daha düşüktür. Ancak bu testte AFP değerinin de bakılıyor olması Nöral Tüp Defektlerinin saptanması açısından önemli olup ikil test sırasında yapılmadığından bu testin de yapılması anlamlıdır.

Test belirlenen risk değerlerini üzerinde olduğunda pozitif kabul edilir. Ve ileri seviyede tarama teslerinin (amniosentez CVS) yapılması önerilir. Nöral tüp defekti riski  yüksek geldiğinde yapılacak  detaylı ultrasonografi sonrası amniosenteze gerek duyulmayabilir.

Dörtlü tarama testi

Anne kanından bakılan dört farklı maddenin seviyesini değerlendirilmesine dayanır. Bu testte incelenen paremetreler Beta hCG, AFP (alfa feto protein), E3 (estriol) ve Dimerik inhibin A (DIA) dır. DIA dışındakiler üçlü testte incelen parametrelerdir. DIA kadında normalde yumurtalıklarda üretilir. Folikül stimulan hormonu baskılayarak adet döngüsünün düzenlenmesinde rol oynar. Ancak gebelikte plasentadan salgılandığı ve Down sendromlu bebek taşıyan gebelerde normalden fazla olduğu belirlenmesi üzerine tarama tesltlerinde diğer parametrelerle beraber kullanılması yoluna gidilmiştir.

Belirlenen eşik değerlere göre Down sendromu, tr 18,13 ve nöral tüp defekti açısından ihtimaller belirlenir.  Yüksek riskli hastalar için diğer tanı testlerinde olduğu gibi ileri seviye tanı testleri için yönlendirme bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Dörtlü testin güvenilirliğinin üçlü teste göre daha yüksek olduğunu (%80-85) gösteren çok sayıda çalışma bulunmasına karşın testin daha yeni olması fazla sayıda çalışma gerektirdiğini de düşündürmektedir.

Entegre Test (integrated screening)

  • Tam entegre test: Önce gebeliğin 10-13 haftaları arasında NT ve PAPP-A ölçülür, beklenir, 15-19 haftalar arasında ise dörtlü test yapılır ve hastaya tek bir sonuç verilir. Buradaki çıkış noktası, benzer belirteçlerden sadece birinin kullanımıdır  (ilk üç aydaki fßhCG yerine ikinci üç ayda ßhCG)
  • Serum entegre test: NT ölçülmeksizin PAPP-A, sonrasında da dörtlü test belirteçleri değerlendirilir ve tek bir sonuç verilir.

Günümüzde kullanılabilecek güvenirliği en yüksek taramadır ancak ikile test zamanını geçirmiş gebelerde  kullanılamayacağı ve testin sonuçları  ileri gebelik haftalarına kalacağı unutulmamalıdır.

Tüm tarama testleri yapılmadan önce, hatta ilk gebelik visitlerinde bu testlerin yaraları, olumlu ve olumsuz yönleri, bunların tarama  testleri olduğu ve gerekli durumlarda tanı testleri yapılmasına yönelik bilgi vereceği, testin pozitif olduğu durumlarda bebeğin yüzde yüz hasta olmadığı tanı testleriyle bunun doğrulanması gerektiği detaylı ve anlaşılabilir bir biçimde anlatılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tıkla Hemen Bizi Ara!
Close
Tıkla Doktora YAZ