GEBELİK VE DOĞUMRİSKLİ GEBELİKLER

KAN UYUŞMAZLIĞI

Kan Uyuşmazlığı


Gebelik takipleri sırasında ilk muayenede öğrenilen en önemli bilgilerden biri kan grubudur. Kan grubunuzun öğrenilmesi kan uyuşmazlığı açısından risk taşıyıp taşımadığınızı gösterecektir. Dört temel kan grubu (A, B, AB, O) ve D  antjeni taşıyıp taşımadığınıza göre kan grubunuz belirlenir.

D antijeni taşıyorsanız Rh(+), taşımıyorsanız Rh(-) olduğunuz öğrenilmiş olur. İnsanların %85’ i D antijeni taşımaktadır yani Rh(+)dir.  Anne kan grubunun Rh(-), baba kan grubunun Rh(+) olması durumunda kan uyuşmazlığından bahsedilir. Bu durumda doğacak bebeğin % 50 oranda Rh(+) olacaktır. Bu özelliklerde kan gruplarına sahipseniz bebeğinizin bu durumdan etkilenme potansiyeli vardır.

Genel olarak ilk gebeliklerde bebekler kan uyuşmazlığından etkilenmez. Normal şartlarda anne kanı ile bebek kanı ilk kez doğum sırasında karşılaşırlar. Bu nedenle eğer bebek kan grubu Rh faktörü anne ile aynı yani Rh(-) ise herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak bebek Rh (+) ise anne kanı ile karşılaştığında anne bağışıklık sistemi bu yabancı  faktöre karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirecek ve onu saklayacaktır. Ancak anne vücudundan ayrılan bebek bu bağışıklık yanıtından etkilenmeyecektir. İkinci gebelik sırasında ise  bu bağışıklık yanıtı yeni bebeğin kan grubu Rh(+) olduğunda bunu tanıyacak ve yok etmeye çalışacaktır. Böylelikle ikinci bebek kan uyuşmazlığından etkilenecek  kanın yıkılmasına ve gelişecek anemiye bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşılaşabilecektir.

Bu olumsuzlukların yaşanmaması için doğum sonrası bebek kan grubu Rh(+) özellik taşıyor ise anneye ilk 72 saat içerisinde Rh immunglobuin (anti D) yapılarak bebek kanındaki Rh faktörüne bağışıklık yanıtı geliştirmesi engellenmelidir.

Bazı durumlarda, doğum öncesi de anne kanı ile bebek kanı karşılaşabilir. Bu durumlarda da anneye anti D yapılmalıdır.

  • Düşüklerde
  • 6 haftalıktan büyük gebelik tahliyelerinde
  • Dış gebelikte
  • Amniyosentez, kordosentez gibi tanısal işlemlerde
  • Anne karnına travmalardan sonra

Rh uyuşmazlığı ile takip edilen gebelerde etkilenmenin değerlendirilmesi için anne kanında indirekt coombs testi yardımıyla bağışıklık yanıtı gelişip gelişmediğine bakılır. Takiplerde İndirekt coombs (-)ise 28. haftada koruma olarak, doğum sonrası bebek Rh(+) ise ilk 72 saat içinde, doğum öncesi anne ile bebek kanlarının karşılaşabileceği durumlarda  (düşük, küretaj, amniyosentez, travma sonrası vs.) Rh immunglobulin (rhogam, anti D, vs.) hemen yapılmalıdır.  Rh immunglobulin her gebelik ve doğum için  ayrı olarak yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tıkla Hemen Bizi Ara!
Close
Tıkla Doktora YAZ